Công bóng trái tay


Công bóng trái tay có tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, đường bóng linh hoạt. Đây là kỹ thuật chủ yếu để hạ gục đối phương nhanh chóng giành thắng lợi.
Sử dụng công bóng trái tay có thể không dùng hoặc ít dùng né người công bóng, điều này sẽ tránh hoặc giảm thiểu được việc xuất hiện các khoảng trống tương đối lớn bên phải.

Khi phối hợp công bóng thuận tay với công bóng trái tay có thể phát huy tối đa được uy lực tấn công toàn bàn. Đây là kỹ thuật chủ yếu của cách đánh tấn công hai bên. Các vận động viên bóng bàn có cách đánh các loại hình khác nhau đều phải nắm chắc kỹ thuật này.

* Công nhanh trái tay.

- Đặc điểm:

Vị trí đứng gần bàn, động tác nhỏ, tốc độ nhanh, điểm rơi linh hoạt, có kèm theo xoáy lên, có thể mượn lực bật lên của bóng đến để nâng cao tôc độ đánh trả , tạo cơ hội đập vụt. Trong thi đấu có thể dùng tấn công thay cho phòng thủ nhằm đối phó với tấn công của đối phương. Kỹ thuật này thường được sử dụng chủ yếu trong cách đánh tấn công hai bên.

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Đứng hơi lệch trái, thân người cách bàn khoảng 40-50cm, hai chân đứng ngang nhau hoặc chân phải hơi ra trước, hai gối hơi co, hóp bụng và ngực, thân người xoay ra trước hoặc hơi xoay sang trái. (Với vận động viên vợt dọc cánh tay phải áp sát vào cạnh thân bên phải, khủy tay hơi đưa ra trước; vận động viên vợt ngang cánh tay phải không cần phải áp sát vào cạnh thân bên phải). Cánh tay co tự nhiên đưa vợt ra trước bụng hoặc lệch trái, cẳng tay xoay ngoài làm cho mặt vợt hơi nghiêng trước. Sau khi bóng đến bật rời khỏi mặt bàn, dựa vào cường độ xoáy lên của bóng đến dùng cẳng tay và cổ tay là chính vung vợt ra trước sang phải hoặc ra trước lên trên sang phải đón bóng. Khi bóng đến đang ở thời kỳ bật lên cao, dùng mặt vợt nghiêng trước đánh vào phần giữa và trên của bóng. Trong giây lát vợt đánh vào bóng dùng cẳng tay và cổ tay phát lực đánh vào bóng theo hướng ra trước sang phải hoặc ra trước lên trên sang phải đồng thời làm cho cẳng tay xoay ngoài.

Sau khi đánh, cẳng tay, cổ tay vung theo đà về phía trước vai phải và nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị ban đầu.

Trong quá trình thực hiện kỹ thuật động tác, trọng tâm cơ thể đặt lên hai chân hoặc chuyển từ chân trái sang chân phải.

* Vụt nhanh trái tay.

- Đặc điểm:

Vị trí đứng gần bàn, tốc độ bóng nhanh, đường bóng linh hoạt có kèm theo xoáy lên. Điểm đánh bóng ở trong bàn có tính đột kích. Đây là kỹ thuật mang tính tấn công dùng để đối phó với bóng trong bàn (bóng ngắn). Đó cũng là một kỹ thuật mà vận động viên cần phải nắm vững khi thực hiện đánh tấn công gần bàn.

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Vị trí đứng áp sát bàn; Khi đánh trả góc lớn bên trái gần lưới, chân trái bước ra phía trước bên trái một bước; Khi đánh trả khu vực giữa hoặc lệch trái gần lưới, chân phải bước một bước nhỏ ra phía trước bên trái. Thân người cúi về phía bóng đến, tay phải co tự nhiên, cẳng tay duỗi trước đưa vợt vào bàn bóng. Nếu bóng đến xoáy lên hoặc không xoáy thì cẳng tay xoay ngoài, làm cho mặt vợt nghiêng trước hoặc vuông góc với mặt bàn. Khi bóng đến ở thời kỳ điểm cao thì đánh vào phần giữa lệch trên hoặc phần giữa của bóng.

Trong giây lát vợt đánh vào bóng, cẳng tay và cổ tay lấy dùng sức ra trước là chính (nếu bóng đến không xoáy có thể thích đáng dùng sức lên trên). Đồng thời ngón cái hơi thả lỏng, ngón trỏ ấn vợt, cẳng tay hơi xoay ngoài. Nếu bóng đến xoáy xuống thì cẳng tay xoay trong, làm cho mặt vợt ngửa sau, khi bóng ở thời điểm cao nhất thì đánh vào phần giữa lệch dưới của bóng. Trong giây lát vợt đánh vào bóng, dùng cẳng tay và cổ tay phát lực ra phía trước và lên trên kết hợp với cẳng tay xoay ngoài thỏa đáng.

Sau khi đánh vào bóng, tay vung vợt theo đà nhưng động tác cần nhỏ để có thể nhanh chóng lùi về tư thế chuẩn bị ban đầu.

* Giật nhanh trái tay.

- Đặc điểm:

Tốc độ bóng nhanh, đường vòng cung thấp nhưng dài, độ xoáy lên mạnh, sau khi bật lên khỏi bàn đối phương có lực xung trước lớn đồng thời trượt xuống dưới. Đây là biện pháp giành điểm chủ yếu của vận động viên giật bóng.

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Đứng hơi lệch sang trái, thân người cách bàn khoảng 40cm, chân phải hơi đứng ra trước (hoặc đứng ngang bằng), trọng tâm cơ thể rơi vào chân trái hoặc cả hai chân, hai gối hơi co, hóp bụng và ngực, thân người hơi xoay sang trái, tay phải co tự nhiên, cẳng tay nâng lên và xoay ngoài, đưa vợt ra phía trước bên trái và hơi cao, mặt vợt nghiêng trước. Sau khi bóng đến bật lên khỏi mặt bàn, dùng lực của cẳng tay, cổ tay vung vợt ra phía trước sang phải là chính để đón bóng, đồng thời thân trên xoay sang phải.

Khi bóng đến ở thời điểm đi lên dùng mặt vợt nghiêng trước đánh vào phần giữa trên của bóng. Trong giây lát vợt đánh vào bóng dựa vào lực xoay của thân làm cho tay ngửa trước kéo giật bóng, đồng thời làm cho độ nghiêng trước của mặt vợt ổn định. Sau khi đánh bóng, cánh tay vung theo đà ra trước sang phải và nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị ban đầu.

Trong quá trình thực hiện kỹ thuật động tác, trọng tâm cơ thể chuyển từ chân trái sang chân phải hoặc rơi vào cả hai chân.

* Bạt nhanh trái tay.

- Đặc điểm:

Đứng gần bàn, động tác nhỏ, tốc độ bóng nhanh, đường bóng linh hoạt có kèm theo xoáy lên. Có thể mượng lực bật lên của bóng đến để nâng cao tốc độ bóng tạo ra cơ hội đập vụt. Trong thi đấu có thể dùng tấn công thay phòng thủ để đối phó với sự tấn công của đối phương. Đây là một trong những kỹ thuật thường dùng của vận động viên bóng bàn vợt ngang.

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Đứng ở vị trí lệch trái, thân người cách bàn khoảng 40cm, hai chân đứng dạng song song, hai gối hơi co, hóp bụng và ngực, thân người xoay ra trước hoặc hơi xoay sang trái, tay phải co tự nhiên, đưa vợt ra trước bụng và hơi lệch trái, cẳng tay xoay ngoài làm cho mặt vợt hơi nghiêng trước, cổ tay làm động tác co và gập trong để chuẩn bị tốt cho động tác cổ tay đánh bóng.
Sau khi bóng đến bật lên khỏi mặt bàn, căn cứ vào mức độ xoáy lên khác nhau của bóng đến, lấy cẳng tay và cổ tay làm chính vung vợt ra trước bên phải hoặc ra trước lên trên sang phải để đón bóng.

Khi bóng vào thời kỳ đi lên, lấy mặt vợt nghiêng trước để đánh vào phần giữa và trên của bóng. Trong giây lát vợt đánh vào bóng cổ tay phát lực làm động tác mở ngoài và duỗi ngoài đồng thời làm cho cẳng tay xoay ngoài. Chú ý đến việc mượn lực bật lên của bóng đến.

Sau khi đánh bóng tay vung vợt theo đà về phía trước sang phải và nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị ban đầu. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật động tác, trọng tâm cơ thể đặt lên cả hai chân hoặc chuyển từ chân trái sang chân phải.

* Phản công bóng cự ly trung bình và xa bàn trái tay.

- Đặc điểm:

Vị trí đứng hơi xa với bàn, động tác thực hiện rộng, sức mạnh lớn, đường bóng dài có kèm theo xoáy lên, có thể lợi dụng sức mạnh và điểm rơi biến hóa để giành điểm. Khi bị động có thể lấy tấn công thay phòng thủ, tiến hành phản công để tạo cơ hội đập vụt.

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Đứng cách bàn khoản 1m, chân phải hơi ra trước, trọng tâm rơi vào chân trái, hai gối hơi khụy, hóp bụng và ngực, thân người hơi xoay sang trái, tay phải co tự nhiên (vận động viên vợt dọc cánh tay phải ép sát vào bên phải thân người, khủy tay hơi nhô ra trước, vận động viên vợt ngang cánh tay phải không cần ép sát thân người) đưa vợt ra phía sau bên trái, cẳng tay xoay ngoài làm cho mặt vợt gần vuông góc với mặt đất. Khi bóng đối phương đánh sang bật lên tới điểm cao, cánh tay kéo theo cẳng tay vung vợt ra trước sang phải đón bóng, đồng thời lưng, lườn, háng kéo theo thân trên xoay sang phải. Khi bóng ở thời kỳ rơi xuống dùng mặt vợt vuông góc với mặt đất đánh vào phần giữa của bóng, đồng thời ma sát vào bóng theo hướng ra trước, lên trên và sang trái, Trong giây lát vợt đánh vào bóng dùng lực của cánh tay và cẳng tay là chính, có sự hỗ trợ của lực xoay thân. Sau khi đánh bóng, cánh tay vung vợt theo đà lên phía trên bên phải đồng thời nhanh chóng trở về tư thế thuẩn bị ban đầu. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật động tác, trọng tâm cơ thể chuyển từ chân trái sang chân phải.

* Vụt bóng trái tay.

- Đặc điểm:

Đứng ở vị trí gần bàn, động tác thực hiện rộng, sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, bóng đi hơi xoáy lên có độ công kích mạnh. Đây là kỹ thuật tấn công có tính uy hiếp lớn khi đối phó với bóng cao, cao vừa và là biện pháp quan trọng giành điểm của các loại hình kỹ thuật tấn công (đặc biệt là cách đánh loại hình tấn công nhanh).

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Đứng ở khu vực giữa hoặc lệch trái bàn, phần lớn đứng ở vị trí gần bàn, chân phải hơi ra trước, trọng tâm cơ thể rơi vào chân trái, hai gối hơi co, hóp bụng và ngực, thân trên hơi xoay sang trái, tay phải co tự nhiên (vận động viên vợt dọc cánh tay phải áp sát bên phải thân người, khủy tay hơi nhô ra trước, vận động viên vợt ngang cánh tay phải không cần ép sát thân người), cẳng tay đưa ra sau và xoay ngoài để đưa vợt ra cạnh thân lệch sau bên trái, đồng thời làm cho mặt vợt hơi nghiêng ra trước. Sau khi bóng đến bật lên khỏi bàn, thân trên xoay sang bên phải, cùng lúc đó cánh tay phát lực kéo theo cẳng tay và cổ tay vung vợt ra phía trước sang phải đón bóng. Khi bóng ở thời kỳ điểm cao dùng mặt vợt hơi nghiêng trước đánh vào phần giữa và trên của bóng. Trong giây lát vợt đánh vào bóng, dùng lực của cánh tay và cẳng tay là chính đánh vào bóng theo hướng ra trước sang phải hoặc ra trước xuống dưới bên phải. Lưng, lườn, háng cũng tích cực dùng sức hỗ trợ khi phát lực đánh bóng. Sau khi đánh bóng, tay vung vợt theo đà ra trước sang phải và nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị ban đầu. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật động tác, trọng tâm cơ thể chuyển từ chân trái sang chân phải.

Lưu ý: Nếu bóng đến xoáy xuống thì mặt vợt không nên quá nghiêng trước và có thể đánh vào phần giữa của bóng và tăng thêm lực hướng lên trên một cách thỏa đáng.

* Líp công trái tay.

- Đặc điểm:

Vị trí đứng hơi xa bàn, động tác nhỏ, tốc độ nhanh, đường bóng linh hoạt, có kèm theo xoáy lên. Chủ động phát lực đánh bóng, có thể tạo ra cơ hội đập vụt. Đây là kỹ thuật mang tính tấn công có hiệu quả nhất để đối phó với bóng xoáy xuống (đặc biệt là đối phó với cắt bóng).

Ngoài ra khi tập thành thạo líp công trái tay có thể giảm bớt số lần né người líp công, vì vậy có thể hạn chế hoặc tránh được hiện tượng để khoảng trống quá lớn ở bên phải. Đây cũng là kỹ thuật mà vận động viên loại hình tấn công gần bàn cần phải nắm vững.

- Thực hiện kỹ thuật động tác:

Đứng ở khu vực giữa hoặc lệch sang bên trái bàn, thân người cách bàn khoảng 50-60cm, chân phải đứng hơi ra trước, trọng tâm cơ thể rơi vào cả hai chân, hai gối hơi co, hóp bụng và ngực, thân người hơi xoay sang trái, tay phải co tự nhiên (vận động viên vợt dọc cánh tay phải áp sát cạnh thân bên phải, khủy tay hơi nhô ra trước; vận động viên vợt ngang cánh tay phải không cần ép sát thân người) cẳng tay phải đưa sang trái đưa vợt xuống thấp phía trái thân người đồng thời cẳng tay xoay trong làm cho mặt vợt hơi ngửa sau. Đợi khi bóng bật lên khỏi mặt bàn đến vị trí cao, dùng lực của cánh tay, cẳng tay là chính vung vợt lên phía trên sang phải đón bóng phối hợp với thân trên xoay sang phải. Khi bóng bật lên ở thời kỳ đi xuống, dùng mặt vợt ngửa sau đánh vào phần giữa và dưới của bóng (nếu cường độ xoáy xuống của bóng đến nhỏ có thể đánh vào phần giữa của bóng). Trong giây lát vợt đánh vào bóng, dùng lực của cẳng tay đưa vợt tạo ma sát vào bóng theo hướng lên trên ra trước và sang phải làm cho bóng xoáy lên. Sau khi đánh bóng, tay vung vợt theo đà lên trên, ra trước, sang phải và nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị ban đầu.

Trong quá trình thực hiện kỹ thuật động tác, trọng tâm cơ thể chuyển từ chân trái sang chân phải.

Sưu tầm

Ảnh ngẫu nhiên
Ảnh ngẫu nhiên
Quảng cáo
Đăng nhập
Tên:    
Mã số: 
     Ghi nhớ
Thăm dò
Bạn chơi bóng bàn

có thầy dậy

có người quen dậy

tự tậpThông tin & giải trí