Giải bóng bàn thân thiện 2009

Diễn ra ngày: 16.08.2009 Tại: Clb Praha
Số lượng người tham gia: 40
Info: Bình luận:
Tứ kết Bán kết Chung kết
                   
       
Đặng Tuấn Đạt 2
 
Nguyễn Hải Anh 4
Nguyễn Hải Anh 1
 
Nguyễn Hữu Dương 4
Nguyễn Hữu Dương 4
Đỗ Hồng Hạnh 2
Nguyễn Hữu Dương 3
Nguyễn Ngọc Bách 4
Bùi Văn Long 1
Nguyễn Văn Hiệp 4
Nguyễn Ngọc Bách 4
Nguyễn Văn Hiệp 2  
Nguyễn Ngọc Bách 4
Phạm Tùng Dương 0


Bảng A
Nguyễn Anh Phi - Đỗ Hồng Hạnh1:3        1.Nguyễn Hải Anh
Nguyễn Hải Anh - Đỗ Hồng Hạnh3:2        2.Đỗ Hồng Hạnh
Nguyễn Thanh Sơn - Hoàng Nam Biên3:1        3.Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Anh Phi - Nguyễn Thanh Sơn2:3        4.Nguyễn Anh Phi
Hoàng Nam Biên - Đỗ Hồng Hạnh3:0        5.Hoàng Nam Biên
Nguyễn Thanh Sơn - Đỗ Hồng Hạnh1:3
Nguyễn Hải Anh - Hoàng Nam Biên3:0
Nguyễn Hải Anh - Nguyễn Thanh Sơn3:1
Nguyễn Anh Phi - Nguyễn Hải Anh0:3
Hoàng Nam Biên - Nguyễn Anh Phi1:3


Bảng B
Phạm Tùng Dương - Nguyễn Đình Hùng2:3        1.Nguyễn Văn Hiệp
Trần Bình - Nguyễn Đình Hùng3:2        2.Phạm Tùng Dương
Lưu - Nguyễn Văn Hiệp0:3        3.Trần Bình
Phạm Tùng Dương - Lưu3:0        4.Nguyễn Đình Hùng
Nguyễn Văn Hiệp - Nguyễn Đình Hùng3:0        5.Lưu
Lưu - Nguyễn Đình Hùng0:3
Trần Bình - Nguyễn Văn Hiệp0:3
Trần Bình - Lưu3:0
Phạm Tùng Dương - Trần Bình3:1
Nguyễn Văn Hiệp - Phạm Tùng Dương3:2


Bảng C
Nguyễn Ngọc Bách - Bùi Văn Long3:0        1.Nguyễn Ngọc Bách
Nguyễn Minh Tuấn - Bùi Văn Long1:3        2.Bùi Văn Long
Dương - Cường1:3        3.Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Ngọc Bách - Dương3:0        4.Dương
Cường - Bùi Văn Long0:3        5.Cường
Dương - Bùi Văn Long0:3
Nguyễn Minh Tuấn - Cường3:1
Nguyễn Minh Tuấn - Dương2:3
Nguyễn Ngọc Bách - Nguyễn Minh Tuấn3:0
Cường - Nguyễn Ngọc Bách0:3


Bảng D
Nguyễn Hữu Dương - Đặng Tuấn Đạt3:0        1.Nguyễn Hữu Dương
Tùng - Đặng Tuấn Đạt1:3        2.Đặng Tuấn Đạt
Đặng Thái Sơn - Kha1:3        3.Tùng
Nguyễn Hữu Dương - Đặng Thái Sơn3:0        4.Kha
Kha - Đặng Tuấn Đạt0:3        5.Đặng Thái Sơn
Đặng Thái Sơn - Đặng Tuấn Đạt0:3
Tùng - Kha3:1
Tùng - Đặng Thái Sơn2:3
Nguyễn Hữu Dương - Tùng3:0
Kha - Nguyễn Hữu Dương0:3
Các vdv tham gia giải
Đỗ Hồng Hạnh Nguyễn Hải Anh
Hoàng Nam Biên Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Anh Phi Phạm Tùng Dương
Nguyễn Đình Hùng Trần Bình
Nguyễn Văn Hiệp Lưu - Znojmo
Nguyễn Ngọc Bách Nguyễn Minh Tuấn
Bùi Văn Long Cường - Znojmo
Dương - Plzen Nguyễn Hữu Dương
Đặng Tuấn Đạt Tùng - Znojmo
Kha - Plzen Đặng Thái Sơn
Tú - Znojmo Nho Tân
Vũ Văn Cư Chiến - HKH
Tiệp Nguyễn Ngọc Bình
Vũ Tuấn Anh Trà My
Mai Hồng Thanh Khanh
Mai Mạnh Cuờng Triệu Quốc Dân
Nguyễn Minh Hiền Tạ Quóc Huân
Nam - Plzen Lò Văn Tuyên
Phạm Xuân Trọng Hưng - Znojmo
Chiến Chính - Plzen
Các giải phụ
Nhất đơn B: Chiến - HKH
Nhì đơn B: Tú - Znojmo
Ba đơn B: Vũ Văn Cư, Nguyễn Ngọc Bình
Nhất đôi A: Nguyễn Ngọc Bách, Bùi Văn Long
Nhì đôi A: Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Hữu Duơng
Ba đôi A: Hải Anh + Hạnh, Biên + Duơng
Nhất đôi B: Vũ Văn Cư, Lò Văn Tuyên
Nhì đôi B: Triệu Quốc Dân, Nguyễn Ngọc Bình
Ba đôi B: Huân + Hiền, My + Chiến
Giải người cao tuổi: Nho Tân
Giải khuyến khích: Trà My

Ảnh ngẫu nhiên
Ảnh ngẫu nhiên
Quảng cáo
Đăng nhập
Tên:    
Mã số: 
     Ghi nhớ
Thăm dò
Bạn chơi bóng bàn

có thầy dậy

có người quen dậy

tự tậpThông tin & giải trí