Câu lạc bộ bóng bàn Praha

Địa chỉ: Praha 4 - SAPA, tầng 2, cạnh quán 999,

Ngày thành lập: tháng 6, 2008

Số thành viên tham gia: 35
Thông tin:

 • Chủ tịch câu lạc bộ

  Vũ Văn Cư +420 774 503 176


 • Phó chủ tịch câu lạc bộ
  Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyễn Minh Tuấn +420 774 615 516

 • Huấn luyện viên
  Đỗ Trọng Thắng +420 728 217 113

 • Phụ trách tài chính
  Nguyễn Minh Tuấn

  Triệu Quốc Dân

  Nguyễn Thanh Sơn

 • Phụ trách trang web
  Nguyễn Hải Anh +420 728 338 426

Câu lac bộ bóng bàn Praha - nội quy

 • 1, Không mang các chất gây cháy, nổ vào trong clb.

 • 2, Không hút thuốc, không dùng các loại chất kích thích và các chất gây nghiện khác.

 • 3, Phải tôn trọng lẫn nhau, không gây mất đoàn kết giữa các thành viên clb.

 • 4, Không đi giầy có đế mầu trong clb .(phải đi giầ có đế cao su không mầu).

 • 5, Phải để quần áo giầy dép và đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định .(mỗi thành viên sử dụng 1 tủ trong phòng thay đồ).

 • 6, Không vứt rác và các đồ dùng bừa bãi làm mất vệ sinh trong clb( phải vứt rác nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong clb).

 • 7, Không được làm hỏng cơ sở vật chất, phải có trách nhiệm bảo vệ những vật chất đó.

 • 8, Mọi thành viên phải có nghĩa vụ đóng lệ phi hàng tháng và xây dựng quỹ clb (mỗi thành viên mới tham gia vào clb phải đóng 1000 kč tiền gia nhập).

 • 9, Mọi thành viên phải tuân thủ theo quy định về thời gian hoạt động của clb.


 • Nội quy này được sự nhất trí của các thành viên clb, tất cả các thành viên đều phải chấp hành theo.


  Praha ngày 16 tháng 02 năm 2009 clb bóng bàn PrahaẢnh ngẫu nhiên
Ảnh ngẫu nhiên
Quảng cáo
Đăng nhập
Tên:    
Mã số: 
     Ghi nhớ
Thăm dò
Bạn chơi bóng bàn

có thầy dậy

có người quen dậy

tự tậpThông tin & giải trí